Free Range Productions

Epoki i zawieruchy historii mijają, a kościół trwa i… opowiada

Episode Summary

Gotycki kościół w Haczowie niedaleko Krosna nie tylko dowodzi kunsztu średniowiecznych budowniczych i artystów. To portal przenoszący w czasy dawno minione.

Episode Notes

Ksiądz proboszcz Adam Zaremba oprowadza po gotyckim kościele w Haczowie, który jest cichym świadkiem zawiłych dziejów Polski.

Fragmenty Partity II J.S. Bacha i 7. Fantazji G.P. Telemanna na skrzypcach w zabytkowym kościele w Haczowie zagrał Hubert Kociszewski.

Zaprasza Jarosław Kociszewski